Bloco Sŵn – Band Samba

Bloc Sŵn

 

Grŵp offerynau taro ffynci yw’r grwp Carnifal Bloco Swn. Band sy’n cymysgu dylanwadau cerddoriaeth byd a theimlad hwyliog parti. Cafodd y band ei greu yn Haf 2012 i berfformio fel rhan o berfformiad Theatr Genedlaethol Cymru ‘C’laen Ta’ ac i berfformio ochr yn ochr a choreograffi Colin Daimond ym mherfformiad ‘Crochan a Ffwrnais’ yng Nghastell Harlech. Perfformiadau mewn amryw o garnifals Gogledd Cymru, mewn tafarndai ac yn digwyddiadau chwaraeon.

Live footage “Move it” @trax 2015

Live clip “Olodum” @trax 2015

Hoffi ein tudalen Facebook https://www.facebook.com/Blocoswn.

Archebu

Ar gyfer ymholiadau archebu, cysylltwch â Colin Diamond:
colin@drumminginwales.co.uk
+44 (0) 7773798199